Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 11 - Evidencia obyvateľov, ohlasovňa

Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Vybavuje: 
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

Iveta Katreničová, tel. 051/3100513

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz,
- písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návh musia podať všetci spoluvlastníci),
- doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).
Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Prešov. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli mesta Prešov po dobu 15 dní. 

Zákonná úprava:
§ 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka