Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Zľavnené cestovné pre občanov s ŤZP alebo ŤZPs

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Eman Mrouah, tel. 051/3100560

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP - S s trvalým pobytom v meste Prešov
- kópia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
- komplexný posudok z ÚPSVaR o miere funkčnej poruchy a o kompenzačných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ak bol žiadateľovi vydaný, ak nie, predložiť rozhodnutie
- rozhodnutie o výške priznaného dôchodku alebo doklad o aktuálnom mesačnom príjme žiadateľa a aktuálnom mesačnom príjme (najmenej posledné 3 mesiace) fyzických osôb, ktoré sú posudzované spolu so žiadateľom. So žiadateľom sú posudzované osoby, ktoré v spoločnej domácnosti žijú (napr. manžel/ka, rodičia maloletého dieťaťa, alebo dieťa, ktoré študuje)
- iné doklady (napr. fotokópia rozsudku o rozvode manželstva, ak je nezamestnaný, potvrdenie zo sociálnej poisťovne o nemocenských dávkach, potvrdenie z ÚPSVaR o pomoci v hmotnej núdzi ...)

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Potvrdenie o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP-S sa vydáva iba občanom s trvalým pobytom v meste Prešov
Zákonná úprava:
- Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Prešove (s účinnosťou od 26.8.2015)

 

Prílohy


 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov [PDF] n_ziadost_o_vydanie__potvrdenia_o_splneni_podmienky_na_ucely_poskytnutia_osobitnej_zlavy_na_cestovnom_v_mhd_v_i__tarifnom_pasme_pre_obcanov_s_tzp_alebo.pdf n_ziadost_o_vydanie__potvrdenia_o_splneni_podmienky_na_ucely_poskytnutia_osobitnej_zlavy_na_cestovnom_v_mhd_v_i__tarifnom_pasme_pre_obcanov_s_tzp_alebo.pdf (137.1 kB)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov [DOC ] n_ziadost_o_vydanie__potvrdenia_o_splneni_podmienky_na_ucely_poskytnutia_osobitnej_zlavy_na_cestovnom_v_mhd_v_i__tarifnom_pasme_pre_obcanov_s_tzp_alebo.doc n_ziadost_o_vydanie__potvrdenia_o_splneni_podmienky_na_ucely_poskytnutia_osobitnej_zlavy_na_cestovnom_v_mhd_v_i__tarifnom_pasme_pre_obcanov_s_tzp_alebo.doc (227.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka