Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oblasť správy mestského majetku

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

A. uloženie inžinierskych sietí (elektrické, plynové, vodovodné a telekomunikačné vedenie), 
B. právo prechodu a prejazdu

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Martina Benčíková , tel. 051/3100217

K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - pozri vzor
Grafické znázornenie umiestnenia vecného bremena
Územné rozhodnutie resp. oznámenie o drobnej stavbe

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní 

Upozornenie:
o nakladaní s majetkom rozhoduje MsZ po obdržaní stanoviska Sekcie stavebného úradu a urbanistiky a komisie pre disponovanie s majetkom mesta.

A. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, po zohľadnení stanovísk odborných útvarov mesta, je v kompetencii primátora mesta
B. Zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu na majetku mesta spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva

Zákonná úprava:
§ 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka