Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kultúra, školstvo a šport

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku na ŠKD, CVČ a ZUŠ

Žiadosť prijíma:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov
Referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
Referát kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Beáta Kollárová, tel. 051/3100543

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár "Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku na ŠKD, CVČ a ZUŠ"
2. Prílohu k žiadosti - doklad o tom, že žiadateľ je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní od doručenia žiadosti

Zákonná úprava:
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka