Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Územnoplánovacie činnosti

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie

Príjíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor hlavného architekta mesta, Jarková 24, Prešov


Zamestnanci, ktorí v súčasnosti vybavujú danú činnosť:
Ing. arch. Katarína Štofanová, tel. 051/3100230, email: katarina.stofanova@presov.sk
Ing. arch. Helena Jacová, tel.3100273, email: helena.jacova@presov.sk
Ing. Jana Palková, tel.051/3100275, email: jana.palkova@presov.sk
Ing. arch. Vladimír Krištof, tel. 051/3100230, email: vladimir.kristof@presov.sk
Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, tel. 051/3100276, email: juraj.medveckyheretik@presov.sk

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
§ 16  ods.2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

§ 4 ods. 3 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

článok 9 záväznej časti Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č.5/2017

 

Prílohy


 
Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie [PDF ] 03 Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie.pdf 03 Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie.pdf (134.8 kB)
Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie [DOC] 03 Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie.doc 03 Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie.doc (249 kB)
ÚvodÚvodná stránka