Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Registratúrne stredisko

Žiadosť o vyhľadanie dokumentu, vydanie potvrdenia

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Hlavná 73, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Hlavná 73, Prešov

K vybaveniu potrebujete:
občiansky preukaz

Poplatok:
bez poplatku

Spôsob vybavenia:
vydanie potvrdenia, vydanie kópie dokumentu,

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška  MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov.
  • Smernica primátora mesta Prešov SP 02/2019 - Registratúrny poriadok a registratúrny plán MsÚ v Prešove

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka