Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 5 - Uzavretie manželstva, prijatie priezviska, doplnenie mena

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 051/3100507, 051/3100509
E-mail: anna.komanicka@presov.sk, matrika@presov.sk  

V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o neplnoletú osobu,
- rodný list,
- žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
- písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá osoba staršia ako 15 rokov s osvedčeným podpisom.

Poplatok:
5,00 € za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 19 ods. 6 a ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 

Prílohy


 
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania [DOC ] 26_Ziadost_o_upravu_priezviska 1..doc 26_Ziadost_o_upravu_priezviska 1..doc (218 kB)
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania [PDF ] 26_Ziadost_o_upravu_priezviska 1..pdf 26_Ziadost_o_upravu_priezviska 1..pdf (137.1 kB)
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa [DOC ] 27_Ziadost_o_upravu_priezviska 2..doc 27_Ziadost_o_upravu_priezviska 2..doc (219.5 kB)
Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa [PDF] 27_Ziadost_o_upravu_priezviska2..pdf 27_Ziadost_o_upravu_priezviska2..pdf (137.8 kB)
Súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania [DOC ] 28_suhlas_s__upravou_priezviska3..doc 28_suhlas_s__upravou_priezviska3..doc (216 kB)
Súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania [PDF] 28_suhlas_s__upravou_priezviska 3..pdf 28_suhlas_s__upravou_priezviska 3..pdf (120.9 kB)
ÚvodÚvodná stránka