Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 8,9 - rodná matrika - prihlasovanie novonarodených detí

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 3100507, 3100509

V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o neplnoletú osobu,
- rodný list,
- žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
- písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá osoba staršia ako 15 rokov s osvedčeným podpisom.

Poplatok
5,00 € za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a) 

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 19 ods. 6 a  ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka