Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 7 - Matričné doklady

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 3100507, 3100509

V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o neplnoletú osobu,
- rodný list,
- žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
- písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá osoba staršia ako 15 rokov s osvedčeným podpisom.

Poplatok:
5,00 € za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 19 ods. 6 a ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
Súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania [PDF] 28_suhlas_s__upravou_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania.pdf 28_suhlas_s__upravou_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania.pdf (120.9 kB)
Súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania [DOC ] 28_suhlas_s__upravou_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania.doc 28_suhlas_s__upravou_priezviska_bez_koncovky_slovenskeho_prechylovania.doc (216 kB)
ÚvodÚvodná stránka