Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Podnikateľské činnosti

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti na trhových miestach

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor ekonomiky a podnikania, oddelenie daní, poplatkov a podnikania, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Daniel Kormoš, tel. 051/3100243

K vybaveniu potrebujete:
- aktuálnu fotokópiu listu vlastníctva (nie staršia ako tri mesiace), resp. potvrdenie obce o vlastníctve pôdy,
- pri predaji lesných plodov list vlastníctva, resp. potvrdenie správcu lesov

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
zákon č. 101/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, VZN mesta Prešov č. 10/2016  o predaji výrobkov a poskytovania služieb na území mesta Prešov.

 

Prílohy


 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti na trhových miestach [PDF ] Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej  činnosti na trhových miestach.pdf Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti na trhových miestach.pdf (157.4 kB)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti na trhových miestach [DOC] Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej  činnosti na trhových miestach.docx Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti na trhových miestach.docx (207 kB)
ÚvodÚvodná stránka