Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Podnikateľské činnosti

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj prebytkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti na trhových miestach

Prijíma:
MsÚ, odbor služieb pre občanov
referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor financií a mestského majetku, referát daní a poplatkov, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Daniel Kormoš, tel. 051/3100231

K vybaveniu potrebujete:
- pri predaji lesných plodov potvrdenie správcu lesov

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
zákon č. 101/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, VZN mesta Prešov č. 10/2016  o predaji výrobkov a poskytovania služieb na území mesta Prešov.

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka