Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Podnikateľské činnosti

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj na území mesta Prešov v nebytových priestoroch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor ekonomiky a podnikania, oddelenie daní, poplatkov a podnikania, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Daniel Kormoš, tel. 051/3100243

K vybaveniu potrebujete:
1. Predávajúci registrovaný podľa živnostenského zákona, príp. Obchodného zákonníka k žiadosti doloží:
- kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. kópiu výpisu z obchodného registra
- fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
- nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nebytového priestoru, príp. verejného priestranstva, na ktorom bude realizovaný predaj
2. Predávajúci prebytky z vlastnej pestovateľskej činnosti k žiadosti doloží:
- kópia listu vlastníctva na pozemok (nie staršia ako tri mesiace), resp. potvrdenie obce o vlastníctve (nájme) pôdy

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
zákon č. 101/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, VZN mesta Prešov č. 10/2016 o predaji výrobkov a poskytovania služieb na území mesta Prešov.

 

Prílohy


 
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj na území mesta Prešov - právnická osoba [PDF] Ambulantný predaj PO.pdf Ambulantný predaj PO.pdf (124.9 kB)
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj na území mesta Prešov - právnická osoba [DOC ] Ambulantný predaj PO.docx Ambulantný predaj PO.docx (203.7 kB)
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj na území mesta Prešov - fyzická osoba [PDF] Ambulantný predaj FO.pdf Ambulantný predaj FO.pdf (151.1 kB)
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj na území mesta Prešov - fyzická osoba [DOC ] Ambulantný predaj FO.docx Ambulantný predaj FO.docx (207.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka