Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 10 - Evidencia stavieb

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015

Zákonná úprava:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška  MV SR č.142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon MV SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybavuje:
MsÚ, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Anna Ivanková, tel. 051/3100512
Mária Džobaniková, tel. 051/3100511

K vybaveniu potvrdenia potrebujete:
- v prípade, že uvedená stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností so súpisným číslom v liste vlastníctva (prílohy
- ako sú uvedené v žiadosti o vydanie potvrdenia)
- vyplnené tlačivo žiadosti (vzory príloha 3)

Poplatok:
2,00 €
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov,
Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2, písm. a)
Opravný prostriedok sa nepodáva

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka