Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 10 - Evidencia stavieb

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015

Zákonná úprava:
Zákon 369/1990 Z. z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Anna Ivanková, tel. 051/3100512
Mária Džobaniková, tel. 051/3100511

K vybaveniu potvrdenia potrebujete:
- výpis z listu vlastníctva k uvedenej stavbe
- v prípade, že uvedená stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností so súpisným číslom v liste vlastníctva (prílohy
- ako sú uvedené v žiadosti o vydanie potvrdenia)
- vyplnené tlačivo žiadosti (vzory príloha 3)

Poplatok:
2,00 €
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov,
Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2, písm. a)
Opravný prostriedok sa nepodáva

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Prílohy


 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle [PDF] tlaciva_c__2_16_6_2016_vydanie_potvrdenia.pdf tlaciva_c__2_16_6_2016_vydanie_potvrdenia.pdf (145.7 kB)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom čísle, súpisnom a orientačnom čísle [DOC ] tlaciva_c__2_16_6_2016_vydanie_potvrdenia.doc tlaciva_c__2_16_6_2016_vydanie_potvrdenia.doc (225 kB)
ÚvodÚvodná stránka