Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 10 - Evidencia stavieb

Žiadosť o (určenie zmenu, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015

Zákonná úprava:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška  MV SR č.142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon MV SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybavuje:
MsÚ, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Anna Ivanková, tel. 051/3100512,
Mária Džobaníková, tel. 051/3100511

K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy,
- právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy,
- rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla,
- geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.31/2003 Z.z.),
- vyplnenú žiadosť (vzory príloha 1, 2),

Upozornenie:
V prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Registratúrne stredisko MsÚ v Prešove alebo Štátny archív so sídlom  Slovenská 40,  Prešov.

Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslom:
(prvé vydanie súpisného čísla je bezplatné –obec ho obstaráva na vlastné náklady)
4,98 € za obstaranie a vydanie tabuľky s určeným orientačným číslom stavebníkovi alebo inej oprávnenej osobe

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka