Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oblasť správy mestského majetku

Žiadosť o stanovisko pre územné / stavebné a iné konanie

(vydávanie záväzného stanoviska za vlastníka nehnuteľnosti mesta Prešov pre ohlásenie drobnej stavby, k územnému konaniu, stavebnému konaniu, ku konaniu o umiestnenie reklamných zariadení a vlastníka susednej nehnuteľnosti pre účely stavebného konania a pre konania orgánov štátnej správy)

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Gabriela Kičurová, tel. 051/3100226

K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - viď vzor
Doklad o vlastníctve (LV)
Grafiku ( kópiu geometrického plánu resp. kópiu katastrálnej mapy) s vyznačením parciel dotknutých stavbou
Stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistiky, odd. hlavného architekta mesta a územného plánovania, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný poriadok v platnom znení

Prílohy


 
Žiadosť o stanovisko pre územné / stavebné a iné konanie [PDF] Ziadost_o_stanovisko_pre_uzemne__stavebne_a_ine_konanie.pdf Ziadost_o_stanovisko_pre_uzemne__stavebne_a_ine_konanie.pdf (135.1 kB)
Žiadosť o stanovisko pre územné / stavebné a iné konanie [DOC ] Ziadost_o_stanovisko_pre_uzemne__stavebne_a_ine_konanie.doc Ziadost_o_stanovisko_pre_uzemne__stavebne_a_ine_konanie.doc (223.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka