Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Iveta Dulínová, tel. 051/3100557

K vybaveniu potrebujete:
- žiadosť podáva zákonný zástupca dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou
- rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa
- oprávneným žiadateľom je osoba s trvalým pobytom na území mesta Prešov
- rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti
- potvrdenie o umiestnení dieťaťa v detskom domove
- potvrdenie o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované (vrátane prídavkov na deti a výživného)
- u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy
- doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohoda o splátkach nedoplatku na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 150/2005 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka