Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Žiadosť o opakovaný nájom bytu

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Bc. Milada Antušová, tel. 051/3100552

K vybaveniu potrebujete:

  • občiansky preukaz,
  •  kópiu zmluvy o nájme mestského nájomného bytu,
  • potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu všetkých členov domácnosti,
  • potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci  kalendárny  rok   a čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých členov domácnosti (potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  

fyzickej osoby, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti, o prídavkoch na deti, v prípade príjmov zo zahraničia je potrebný úradný preklad),

  • čestné vyhlásenia členov domácnosti s osvedčeným podpisom.

 

Poplatok:
bez poplatku

 

Lehota na vybavenie:
30 dní

 

Zákonná úprava:
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov

Upozornenie:
pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa

 

Prílohy


 
Žiadosť o opakovaný nájom bytu [PDF ] 3. Žiadosť opakovaný nájom bytu.pdf 3. Žiadosť opakovaný nájom bytu.pdf (72.3 kB)
Žiadosť o opakovaný nájom bytu [DOC] 3. Žiadosť opakovaný nájom bytu.docx 3. Žiadosť opakovaný nájom bytu.docx (206.7 kB)
ÚvodÚvodná stránka