Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Žiadosť o nájomný byt

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov


Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Anna Šuliková, tel. 051/3100552

K vybaveniu potrebujete:

  • potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu osôb domácnosti žiadateľa resp. osôb ktoré budú tvoriť domácnosť žiadateľa,
  • potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci  kalendárny  rok   a čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok osôb domácnosti žiadateľa resp. osôb ktoré budú tvoriť domácnosť žiadateľa ( potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti alebo výpis príjmov z daňového priznania, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti, v prípade príjmov zo zahraničia je potrebný úradný preklad),
  • pri žiadosti o bezbariérový nájomný byt potvrdenie lekára o diagnóze,
  • čestné vyhlásenie (aktuálne pri osobnom  podaní žiadosti, je potrebné úradné osvedčenie podpisu).

 

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov.

Upozornenie:
pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa/žiadateľov, občiansky preukaz.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka