Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oblasť správy mestského majetku

Žiadosť o nájom pozemku

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Gabriela Kičurová, tel. 051/3100226

K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - viď vzor
Grafiku (kópiu geometrického plánu resp. kópiu katastrálnej mapy)

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie: 
Po zohľadnení stanoviska sekcie stavebného úradu a urbanistiky bude uzatvorená nájomná zmluva so stanovením výšky nájomného v zmysle platného VZN mesta č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 

Zákonná úprava:
§ 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka