Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kultúra, školstvo a šport

Žiadosť o dotáciu v oblasti kultúry

Žiadosti prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Zichová Patricia, tel. 051/3100546

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie.
2. Aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva činnosť,
ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu (kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy o hospodárení.
7. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vybavenia žiadosti

Poplatok:
bez poplatku


Lehota na vybavenie:
podávanie žiadostí do 31.03.
schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov do 30.6.

Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov

Prílohy

 


 
Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie [DOC] Ziadost_o_dotaciu_na_kult._podujatie.doc Ziadost_o_dotaciu_na_kult._podujatie.doc (37 kB)
Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie [PDF ] Ziadost_o_dotaciu_na_kult._podujatie.pdf Ziadost_o_dotaciu_na_kult._podujatie.pdf (209.1 kB)
Správa o vyúčtovaní dotácie [PDF ] Správa o vyúčtovaní dotácie.pdf Správa o vyúčtovaní dotácie.pdf (158.4 kB)
Správa o vyúčtovaní dotácie [DOC ] Správa o vyúčtovaní dotácie.doc Správa o vyúčtovaní dotácie.doc (35 kB)
ÚvodÚvodná stránka