Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Komunálne služby

Žiadosť o doplnenie, zrušenie , úpravu zariadenia na verejnom priestranstve

Prijíma:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov
Referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Referát životného prostredia, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Zlata Fabianová, tel. 051/3100280, č.dv. 320, 4. poschodie
Ing. Dagmar Moskvičová, tel. 051/3100280, č.dv. 320, 4. poschodie


K vybaveniu potrebujete:
- písomnú žiadosť, v ktorej budú popísané požiadavky,
- v žiadosti uviesť - miesto, ulica, priestor, zdôvodnenie doplnenia, kontaktná osoba, č.t. ,
- ak je potreba upresnenia, doložiť situáciu alebo nákres priestoru resp. miesta umiestnenia žiadanej veci,
- k doplneniam nových zariadení a využitia verejného priestranstva doplniť súhlasné vyjadrenie
zainteresovaných osôb a spoločností (obyvateľov vo vchode, v rodinnom dome, zástupcu
organizácie, ktorá susedí s verejným priestranstvom),
- ak žiadateľ má aj kópiu listu vlastníctva a snímok z pozemkovej mapy ( pre určenie významu
a príslušnosti k priestoru.

Lehota na vybavenie:
30 dní

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka