Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Žiadosť o bezbariérový nájomný byt

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Anna Šuliková, tel. 051/3100567

K vybaveniu potrebujete:
- občiansky preukaz
- potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom
- potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok a čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom (potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti alebo daňové priznanie)
- pri žiadosti o bezbariérový byt potvrdenie lekára o diagnóze

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov

Upozornenie:
pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa/žiadateľov

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka