Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, 
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť na úseku:
• pozemných komunikácií - Ing. Darina Sýkorová, 051/3100251
• energetiky a tepelného hospodárstva – Ing. Stanislav Tupta, 051/3100271
• ochrany ovzdušia – Ing. Stanislav Tupta, 051/3100271
• ochrany prírody a krajiny – Ing. Oľga Balážová, 051/3100227
• ochrany prírody a krajiny – Ing. Júlia Cinkanič Brtková, 051/3100267
• odpadového hospodárstva - MVDr. Tibor Bindas, 051/3100210

K vybaveniu potrebujete:
- príslušnú projektovú dokumentáciu

Poplatok:
bez poplatku

Spôsob vybavenia:
vydanie stanoviska, záväzného stanoviska
Stanovisko (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru dopravy a životného prostredia


Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
podľa § 4 ods. 3 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 140a a 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka