Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Vyvlastňovacie rozhodnutie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnoti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Ján Kovaľ, tel. 051/3100532

Potrebujete:
- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, v ktorej prospech sa má uskutočniť
vyvlastnenie,
- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby, voči ktorej vyvlastnenie smeruje,
- označenie pozemku alebo jeho časti a označenie stavby podľa údajov katastra
nehnuteľností, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť
- návrh náhrady, (znalecký posudok)
- účel, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, a odôvodnenie návrhu,
- dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol
bezvýsledný, (originál doručenky do vlastných rúk)
- výpis z katastra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou podľa
katastra nehnuteľností,
- kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie
doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy
k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ vyznačené v katastrálnej
mape; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch
vyhotoveniach,
- prehľad vecných práv viaznucich na nehnuteľnosti

Poplatok:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

Prílohy


 
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia [PDF ] 2._Z_o_zrusenie_vyvlastnovacieho_rozhodnutia.pdf 2._Z_o_zrusenie_vyvlastnovacieho_rozhodnutia.pdf (90.9 kB)
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia [DOC ] 2._Z_o_zrusenie_vyvlastnovacieho_rozhodnutia.doc 2._Z_o_zrusenie_vyvlastnovacieho_rozhodnutia.doc (220 kB)
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti [PDF ] 1._navrh_na_vyvlastnenie_nehnutelnosti.pdf 1._navrh_na_vyvlastnenie_nehnutelnosti.pdf (94.5 kB)
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti [DOC] 1._navrh_na_vyvlastnenie_nehnutelnosti.doc 1._navrh_na_vyvlastnenie_nehnutelnosti.doc (227.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka