Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Záväzné stanovisko/vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na:
1.         vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. a) zákona o ovzduší na:

a)        povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;

b)        zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;

c)         užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;

 

2.         vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. c) zákona o ovzduší na:

a)        zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia;

b)        zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;

c)         zmenu užívania technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;

d)        prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách;

 

3.         vydanie súhlasu/rozhodnutia podľa §17, ods.1, písm. f) zákona o ovzduší na:

a)        inštaláciu technologických celkov malých zdrojov znečisťovania   ovzdušia;

b)        zmeny technologických celkov malých zdrojov znečisťovania  ovzdušia;

c)         prevádzku technologických celkov malých zdrojov znečisťovania  ovzdušia;

ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu;


Prijíma:
MsÚ, odbor služieb pre občanov, referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
 

Vybavuje:
MsÚ, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Jarková 24, Prešov
 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Stanislav Tupta tel. 051/3100229
 

K vybaveniu potrebujete:
- projektovú dokumentáciu malého zdroja znečistenia
- správny poplatok
 

Poplatok:
5,0 € za vydanie stanoviska podľa bodov 2. a) až 2. d)

10,0 € za vydanie stanoviska/rozhodnutia podľa bodov 3. a) až 3. c)

(v zmysle položky č. 162 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

 

bez poplatku - za vydanie stanoviska podľa bodov 1. a) až  1. c)
 

Spôsob vybavenia:
vydanie záväzného stanoviska (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

vydanie rozhodnutia (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry/primátorka mesta Prešov
 

Lehota na vybavenie:
30 dní
 

Zákonná úprava:
§ 27 ods. 1 písm. c) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisovPrílohy


 
ÚvodÚvodná stránka