Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 8,9 - rodná matrika - prihlasovanie novonarodených detí

Vydanie rodného listu pre novonarodené dieťa

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100509, 3100506

Pri narodení dieťaťa zdravotnícke zariadenie kde sa dieťa narodilo doručí na príslušný matričný úrad (podľa miesta narodenia) hlásenie o narodí dieťaťa.
Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú do matriky na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena alebo mien dieťaťa do matriky sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť.
Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.

a.) ak sú rodičia manželia - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec – manžel matky, musí podpísať hlásenie osobne na matrike - v prípade, ak sa otec dieťaťa v čase vydania rodného listu nebude zdržiavať doma, môže podpísať prehlásenie o tom, že súhlasí s menom uvedeným na hlásení o narodení (podpis otca na prehlásení musí byť overený) a rodný list v tomto prípade môže vybaviť matka dieťaťa po predložení OP, sobášneho listu a overeného prehlásenia.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz oboch rodičov,
- sobášny list rodičov.
- overené prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa, ak otec nebude doma v čase prihlásenia.

b.) ak je matka dieťaťa slobodná - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- v prípade, ak je matka dieťaťa maloletá – má menej ako 15 rokov, je potrebné predložiť rodný list matky dieťaťa a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu.

c.) ak je matka dieťaťa rozvedená - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva.

d.) ak je matka dieťaťa vdova - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- úmrtný list jej nebohého manžela.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
Po zápise dieťaťa do matriky sa rodičom vydá rodný list dieťaťa a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu matky dieťaťa.

Zákonná úprava:
§ 13 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov,
§ 1 a § 4 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku  v znení neskorších predpisov,
§ 40, § 41, § 42 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka