Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 7 - Matričné doklady

Vydanie duplikátu matričného dokladu - rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

Do pôsobnosti matričného úradu mesta Prešov patria obce:
1. Abranovce - matričné udalosti po 1.1.1950
2. Dulova Ves - matričné udalosti po 1.1.1950
3. Fintice
4. Haniska
5. Kokošovce - matričné udalosti po 1.1.1950
6. Ľubotice
7. Malý Šariš - matričné udalosti po 1.1.1950
8. Podhradík
9. Prešov
10. Ruská Nová Ves
11. Teriakovce
12. Vyšná Šebastová
13. Záhradné- matričné udalosti po 1.1.1950
14. Zlatá Baňa- matričné udalosti po 1.1.1950
15. Od 1.10.2015 je možné požiadať o vydanie matričného dokladu na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku.

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100507, 051/3100506, matrika@presov.sk

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, cestovný pas
 

Poplatok: 
vyhotovenie výpisu z matričnej knihy ( rodný, sobášny, úmrtný list) -   5  €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík  - 2 €

Správny poplatok  je možné uhradiť v hotovosti priamo na matričnom úrade, poštovým poukazom alebo  uhradiť na číslo bankového účtu Mesta Prešov:
6619911008/1111 - UniCreditBank  

variabilný symbol 22100434
IBAN: SK0511110000006619911008
BIC: UNCRSKBX


Doklad o úhrade poštovým poukazom, prípadne bankovým prevodom je potrebné zaslať spolu s písomnou žiadosťou o vystavenie matričných dokladov.
 

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone,
- o vydanie matričných dokladov pred 1.1.1907 je potrebné požiadať Štátny archív v Prešove , Slánska 31, 080 01 Prešov - Nižná Šebastová,

Zákonná úprava:
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov


 
ÚvodÚvodná stránka