Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Vrátenie pomernej časti dane

V súlade s § 79 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov správca dane na žiadosť daňového subjektu preúčtuje daňový preplatok, resp. daňový preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je väčší ako päť eur.

Žiadateľ – daňový subjekt, resp. platiteľ poplatku, u ktorého preplatok vznikol

 

Poplatok

bez poplatku

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


 
ÚvodÚvodná stránka