Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Voľby do orgánov PSK 2017


 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2017

Zápisnica volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 4.novembra 2017.  
 

Žiadosť o hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Mimo volebnej miestnosti do prenosnej schránky môže hlasovať len volič, ktorý o to preukázateľne požiada, a to buď osobne, telefonicky, elektronickou poštou, prostredníctvom inej osoby mesto – Mestský úrad v Prešove  a v deň konania volieb príslušnú volebnú komisiu. Hlasovať mimo volebnej miestno ...
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva PSK


 

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a c ...
 

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV o čase a mieste konania volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja, o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov

Mesto Prešov oznamuje, že voľby do  orgánov Prešovského samosprávneho kraja sa budú konať v meste  Prešov v sobotu 4. novembra 2017  od  07.00 hodiny do 22.00 hodiny.   Viac v priloženom dokumente.   Viac podrobných informácií o utvorení okrskov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov ...
 

Oznámenie mesta Prešov o zriadení námietkovej kancelárie

Informácia pre voliča V súlade so zákonom NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov obce zostavujú a vedú stály zoznam voličov. Stály zoznam voličov je evidenciou tých občanov SR, ktorí majú trvalý poby ...
 

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. novembra 2017

V súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 2 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 16/2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie vole ...
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas volebnej kampane


 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

V súlade s § 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa  4. novembra 2017 ...
 

Oznámenie o volebných obvodoch

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, oznamuje: "V zmysle § 134 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prílohe publikuje Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ...
 

ZÁKON č. 180/2014 Z.z. zo dňa 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - 166/2017 Z.z.

166/2017 Z.z. ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dop ...
 

OZNAM O KONANÍ PRVÉHO ZASADNUTIA OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 04.11.2017

Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutoční dňa 09. októbra 2017 (pondelok) vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 (prízemie vľavo)   v nasledovných termínoch:   volebné okrsky č. ...
 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v meste Prešov

Mesto Prešov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie primátorke mesta Prešov: volebne.komisie@presov.sk     Viac podrobných informácií o utvorení okrskov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a určení voleb ...
 

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV o verejnom žrebovaní vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov na informačných stojanoch počas volebnej kampane pre voľby poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Oznámenie mesta Prešov o verejnom žrebovaní vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov na informačných stojanoch počas volebnej kampane pre voľby poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja     Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnen ...
 
ÚvodÚvodná stránka