Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívy

Oficiálna FB stránka Mesta PrešovOficiálny YouTube kanál Mesta PrešovOficiálna FB stránka Transparency Prešov - eGovernment

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívyVytlačiť
 

Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý Fórum kresťanských inštitúcií organizuje už trinásty rok, prilákal do Prešova 24 vystavovateľov. Prezentovalo sa aj mesto Prešov, kde sa tento veľtrh uskutočnil vôbec po prvýkrát.  

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívyV Prešove sa stretlo síce 24 zástupcov zariadení a iniciatív, no nepriamo ich bolo zastúpených oveľa viac. Veľtrh sociálnych aktivít v Prešove bol tak jedným z najväčších a najpestrejších v histórii týchto osobitých stretnutí.

Fórum kresťanských inštitúcií organizuje toto unikátne podujatie najčastejšie v obchodných centrách, práve na mieste, kde ľudia nakupujú a napĺňajú svoje potreby s cieľom upozorniť, že sú medzi nami aj menej šťastní, ktorí trpia pre nedostatok zdravia, financií či domova a bez pomoci zvonka neprežijú, resp. budú žiť hlboko pod ľudskú dôstojnosť.

Väčšina zastúpených inštitúcií okrem rôznych tlačených materiálov prezentovala aj množstvo rôznych výrobkov, ktoré vytvorili šikovné ruky klientov, pod vedením obetavých kreatívnych pracovníkov jednotlivých zariadení. Mnohé výrobky boli skutočne obdivuhodné a mali svoju umeleckú hodnotu.

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívyZástupkyne Mestského úradu Prešov, Odboru sociálnych služieb prezentovali domovy pre seniorov, denné stacionáre a denné centrum a ochotne informovali návštevníkov o možnostiach sociálnej pomoci v meste Prešov. Mesto Prešov pri poskytovaní sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre občanov mesta spolupracuje s mnohými partnermi -  36 neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v desiatich mestách Prešovského kraja i s viac ako 50 mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Mnohým tiež poskytuje dotácie na prevádzku. Na záverečnom stretnutí sme rozoberali naše poznatky o problémoch, s akými sa stretáva sociálna pomoc, hovorili sme aj o tom, že je potrebné zintenzívniť vzájomnú komunikáciu miest a obcí s príslušnými ministerstvami, aby sa naša spolupráca prehĺbila,“ uviedla Mária Humeníková, vedúca Odobru sociálnych služieb MsÚ v Prešove. 

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívyNa výstave boli zastúpené tri katolícke charity – Gréckokatolícka Prešov, Spišská a Košická a prezentovali viaceré svoje zariadenia a služby. Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov, sa vyznal, akým veľkým zadosťučinením pre neho je stretnúť práve tu na VSA ich bývalého klienta, ktorý bol ešte pred štyrmi rokmi v ťažkej závislosti, a ktorý je teraz už niekoľko rokov „čistý“ a mohol na pódiu spolu so svojím taktiež už „čistým“ kamarátom zahrať niekoľko piesní.

Prešovský samosprávny kraj bol zastúpený 3 zariadeniami. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu PSK, prítomných medziiným informoval o zrealizovanom Projekte 600, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby ľudia v sociálnych zariadeniach v PSK mali mzdu najmenej 600€. V súčasnosti už napĺňajú ciele Projektu 700. Taktiež informoval o Nadácii PSK pre podporu rodiny, ktorá pomáha rodinám vo vážnych problémoch.

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívyPozoruhodná bola tiež prezentácia činnosti 12 rôznych občianskych iniciatív a zariadení, ktoré zahŕňalo služby ľuďom bez domova, rómskej komunite, ľuďom na polceste, detskú škôlku pre marginalizované skupiny, ponuku voľnočasových aktivít pre mladých ľudí, opatrovateľskú službu, pobytové zariadenie pre ťažko zdravotne postihnutých klientov, denné stacionáre, poradenstvo v rôznych oblastiach, pomoc ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, či autistickým deťom.

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívyÚnia nevidiacich a slabozrakých prezentovala rôzne optické a kompenzačné pomôcky. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali chôdzu s Bielou palicou "naslepo" pomocou simulačných okuliarov. Rodičia pätnástich detí predškolského veku využili možnosť merania zrakových parametrov prístrojom Plusoptix.

Vyvrcholením prezentácie bol program, ktorý hudobne obohatila mladá speváčka Monika Bačíková. Moderátorka Veronika Slaninková si na pódium postupne pozvala viaceré osobnosti, s ktorými urobila zaujímavé rozhovory.

V Prešove sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívy„Sme radi, že prvýkrát v 13-ročnej histórii sme mohli zorganizovať VSA v Prešove. Teší nás, že sa tu dnes zišlo toľko pomáhajúcich iniciatív,“ vyslovil predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár.

Riaditeľ Spišskej diecéznej charity Pavol Vilček pripomenul, že úroveň spoločnosti nemožno hodnotiť iba podľa rastu HDP, či počtu vyrobených áut, ale najmä podľa toho, ako dokážeme pomôcť tým najzraniteľnejším.

Pavol Kossey, podpredseda FKI doplnil: „Pre mňa ako hlavného koordinátora VSA v Prešove bolo osobitne potešujúce, že viacerí zástupcovia prezentujúcich organizácií sa mi osobitne poďakovali za to, že sa mohli navzájom porozprávať, vymeniť si skúsenosti, nadviazať bližšiu spoluprácu a povzbudiť sa do svojej ďalšej práce.“

Diskusia so zástupcami prítomných inštitúcií ukázala, že si uvedomujú potrebu väčšej špecializácie, aby dokázali zvyšovať svoju kvalitu. To by si však vyžadovalo väčšiu koordináciu medzi poskytovateľmi sociálnych služieb a taktiež financie, aby si odborníkov vedeli udržať.

Podľa organizátorov veľtrhu je v súčasnosti najväčším ohrozením stability sociálnych zariadení paradoxne práve nedávna novela zákona o sociálnych službách. Úmysel zákonodarcu zrejme nebol zlý a snažil sa eliminovať zneužívanie ľudí odkázaných na pomoc niektorými zariadeniami. Ale všeobecné nastavenie vysokých požiadaviek na štandardy kvality je pri súčasnom dlhodobo neudržateľnom financovaní sociálnych služieb a nedostatku odborného a obslužného personálu v mnohých prípadoch likvidačné a môžu spôsobiť zatvorenie mnohých fungujúcich zariadení.


 
 
ÚvodÚvodná stránka