Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 8,9 - rodná matrika - prihlasovanie novonarodených detí

Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov

1. Povolenie na zmenu mena nie je potrebné ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak.
2. Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu.
3. Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby,
- rodný list,
- žiadosť o úpravu mena, v zmysle § 7 ods. , písm. a),
- písomný súhlas s úpravou mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov

Poplatok:
5,00 € za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov o správnych poplatkoch, 1. časť, č. položky 2 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov.

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 7 ods. 1, písm. a) a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov


 
ÚvodÚvodná stránka