Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 6 - Vybavenie dokladov pri úmrtí

Úmrtný list - vybavenie dokladov po úmrtí

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100507

K vybaveniu potrebujete:
- tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením
v 3 - 4 exemplároch,
- občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR,
- v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu,
- v prípade osoby bez dokladu totožnosti – potvrdenie o pobyte z príslušného Mestského – Obecného úradu a jej rodný list.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Zákonná úprava:
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov


 
ÚvodÚvodná stránka