Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Transparentné mesto

Cieľom Mesta Prešov je efektívne a objektívne informovanie obyvateľov mesta o používaní verejných prostriedkov a nakladaní s majetkom mesta, čo je jedným z predpokladov transparentnosti a otvorenosti samosprávy mesta. 

Základné informačné zdroje:

 www.presov.sk - oficiálna stránka mesta Prešov
 egov.presov.sk - portál Informačného systému samosprávy mesta Prešov
 webgis.presov.sk - mapová aplikácia na zobrazenie priestorových informácií
 digitalnemesto.sk - materiály a informácie z MsZ, MsR a Komisií MsZ
 www.gopresov.sk  - portál pre návštevníkov mesta Prešov

 

1. Prístup k informáciám

Názov Anotácia Dokument
(priložený
)
Dataset v Katalógu
OPEN DATA
RSS Poznámka
Úradná elektronická tabuľa   ÁNO  ÁNO  ÁNO ÁNO  rýchly výber podľa zvolenej kategórie 
ARCHÍV - Úradná elektronická tabuľa   ÁNO  ÁNO  ÁNO ÁNO  rýchly výber podľa zvolenej kategórie 

 

2. Materiály a informácie zo zasadnutí MsZ, MsR a Komisií MsZ

Mestské zastupiteľstvo
Mestská rada
Komisie Mestského zastupiteľstva
 

3. Prehľad o vyplatených odmenách poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove

 

4. Materiály zo zasadnutí VMČ (Výbory mestských častí)

Názov    Dokument
(priložený)
Dataset v Katalógu
OPEN DATA
RSS Poznámka
Zasadnutia VMČ ÁNO ÁNO ÁNO pozvánky, zápisnice, uznesenia, iné materiály

 

5. Investície v meste

     Prehľadný zoznam investičných akcií v meste
     Investície mesta v mape

6. Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)   

     Prehľadný zoznam aktuálnych ponúk prenájmu / predaja nehnuteľností (zámer)   
     (archív - Prenájom / predaj nehn. (zámer)

7. Obchodná verejná súťaž   

      Prehľadný zoznam aktuálnych obchodných verejných súťaží
      (archív - Obchodná verejná súťaž)

8. Vyhlášky Stavebného úradu     

     Prehľadný zoznam aktuálnych vyhlášiek Stavebného úradu
     (archív - Vyhlášky Stavebného úradu)

9. Výrub drevín, krovia  

     Prehľadný zoznam aktuálnych informácií o výrube drevín, krovia
     (archív - Výrub drevín, krovia)

10. VZN mesta Prešov a iné strategické dokumenty

Názov Dokument
(priložený)
Dataset v Katalógu
OPEN DATA
RSS Poznámka
VZN mesta Prešov ÁNO ÁNO ÁNO aj archív VZN s ukončenou platnosťou
Strategické a iné dokumenty ÁNO ÁNO ÁNO rýchly výber podľa typu

 

11. Zoznam členov orgánov samosprávy

Názov Fotografia
 
Dataset v Katalógu
OPEN DATA
RSS Poznámka
Členovia orgánov samosprávy ÁNO ÁNO ÁNO  

 

12. Výberové konania na voľné pracovné pozície (vyhlásenia, zápisnice)

 

13. Rozpočet mesta on-line (členený na príjmy, výdavky)

Názov Popis
Podrobný položkovitý rozpočet mesta denne aktualizovaný, podľa jednotlivých rokov od roku 2008, rozklikávací na podpoložky

Ďalšie informácie o Rozpočte mesta Prešov a Správy o záverečnom účte mesta.
 

14. Verejné obstarávania

Archív verejných obstarávaní - Zákazky s nízkymi hodnotami
 

15. Dotácie z rozpočtu mesta

Názov Anotácia Dokument
(priložený)
Dataset v Katalógu
OPEN DATA
RSS Poznámka
Žiadosti o dotácie ÁNO ÁNO
(zmluva)
ÁNO ÁNO - rýchly výber podľa typu, stavu vybavenia 
- všetky žiadosti od roku 2012

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka