Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Stravovanie

Vybavuje:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Daniel Milenovský, tel. 051/3100554

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni
- aktuálne rozhodnutie o priznaní dávky z dôchodkového poistenia

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Záujemca, ktorý má záujem o stravovanie prostredníctvom jedálne, môže písomnou žiadosťou požiadať MsÚ Prešov o stravovanie v týchto zmluvných zariadeniach:


1. jedáleň DS Námestie Kráľovnej pokoja
2. jedáleň DS Sabinovská
3. jedáleň DS Slanská Nižná Šebastová

4. jedáleň DS NS Opál
Strava (obed) sa v uvedených zriadeniach poskytuje v pracovných dňoch.


5. jedáleň Zariadenie pre seniorov Veselá
6. jedáleň Zariadenie pre seniorov Cemjata
7. jedáleň CSS Vita vitalis Volgogradská 5
Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje nepretržite.

Stravný lístok sa uhrádza v plnej výške určenej dodávateľom stravy.

 

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka