Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad
Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Bc. Daniela Liptáková, tel. 051/3100536
Mária Rigasová, tel. 051/3100536

Potrebujete:

  • čestné vyhlásenie stavebníka, že je vlastníkom stavby
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti – Krajského pamiatkového úradu Prešov, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • výkresová dokumentácia, v bytových domoch statický posudok
  • v prípade zásahu do fasády objektu stanovisko MsÚ Prešov - Odboru hlavného architekta mesta


Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov
- stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky
Udržiavacie práce možno vykonať ak mestský úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Prílohy


 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác [PDF ] stavebne_upravy_-__2016.pdf stavebne_upravy_-__2016.pdf (120.8 kB)
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác [DOC] stavebne_upravy_-__2016.doc stavebne_upravy_-__2016.doc (254 kB)
V y h l á s e n i e kvalifikovanej osoby, odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej, drobnej stavby a stavebnej úpravy [PDF] v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.pdf v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.pdf (121.7 kB)
V y h l á s e n i e kvalifikovanej osoby, odborne spôsobilej osoby o vykonávaní vedenia uskutočňovania jednoduchej, drobnej stavby a stavebnej úpravy [DOC ] v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.doc v_y_h_l_a_s_e_n_i_e_-dozor-_2016_-_nove.doc (34 kB)
Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia [PDF ] ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.pdf ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.pdf (112.4 kB)
Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia [DOC] ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.doc ohlasenie_stavby_elektronickych_komunikacnych_sieti_-_2016.doc (234 kB)
ÚvodÚvodná stránka