Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad
Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Bc. Daniela Liptáková, tel. 051/3100536
Mária Rigasová, tel. 051/3100536

Potrebujete:

  • čestné vyhlásenie stavebníka, že je vlastníkom stavby
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
  • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti – Krajského pamiatkového úradu Prešov, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
  • výkresová dokumentácia, v bytových domoch statický posudok
  • v prípade zásahu do fasády objektu stanovisko MsÚ Prešov - Odboru hlavného architekta mesta


Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov
- stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky
Udržiavacie práce možno vykonať ak mestský úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka