Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Povinné zverejňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, organizačno-právne oddelenie, Hlavná 73, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Mikuláš Štroncer, tel. 051/3100141,
v prípade neprítomnosti JUDr. Boris Gleza, tel. 051/3100141.

K vybaveniu potrebujete:
V zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Poplatok:
bezplatne (V zmysle § 21 citovaného zákona) Žiadateľ hradí náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Výška týchto úhrad je uvedená v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií, ktorý schvaľuje primátor mesta.

Lehota na vybavenie:
do 5 dní od podania žiadosti, oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktoré už boli zverejnené. do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti v ostatných prípadoch.

Zákonná úprava:
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Smernica primátora mesta Prešov SP – 18 Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v podmienkach mesta Prešov

Prílohy


 
Sadzobník úhrad [PDF ]
sadzobnik_uhrad.pdf sadzobnik_uhrad.pdf (25.3 kB)
Žiadosť o sprístupnenie informácií [PDF] priloha_c_1_Ziadost_o_spristupnenie_informacii.pdf priloha_c_1_Ziadost_o_spristupnenie_informacii.pdf (219 kB)
Žiadosť o sprístupnenie informácií [DOC ] priloha_c_1_Ziadost_o_spristupnenie_informacii.doc priloha_c_1_Ziadost_o_spristupnenie_informacii.doc (224 kB)
ÚvodÚvodná stránka