Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie


 

Žiadosť o nájomný byt

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Žiadosť o opakovaný nájom bytu

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Žiadosť o trvalý alebo prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Zľavnené cestovné pre občanov s ŤZP alebo ŤZPs

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Vybavuje: MsÚ,  odbor služieb pre občanov, referát starostlivosti o deti a rodiny Zamestnanec, ...
 

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Posudková činnosť

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Opatrovateľská služba

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Odľahčovacia služba

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Prepravná služba

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Poskytnutie dotácie - neziskové organizácie

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Stravovanie

Vybavuje: MsÚ, odbor služieb pre občanov, referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Príspevok na stravovanie

Vybavuje: MsÚ, odbor služieb pre občanov, referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Požičovňa pomôcok

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Vybavuje: MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a senio ...
 

Poskytovanie sociálnej služby

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovateľom

Vybavuje: MsÚ, Odbor služieb pre občanov, Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a senior ...
 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV       Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018                                                                            Mestský úrad v Prešove, odbor sociálnych služieb zverejňuje podľa     § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sl ...
 
ÚvodÚvodná stránka