Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Školský úrad www.skolskyurad.presov.sk

Základné školy
 

 • ZŠ Bajkalská 29

Riaditeľ školy:  PhDr. Slávka Dudinská
Telefón:  051/7711585
E-mail:  bajkalskapo@gmail.com
http://www.bajkalskapo.sk/
 

 • ZŠ Československej armády 22

Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
Telefón: 051/748 09 30
E-mail: zscslarmady@gmail.comzsarmpo.edu.sk
 

 • ZŠ Kúpeľná 2

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Bilišňanská
Telefón: 051/7731863
E-mail: skola@zskuppo.sk
http://www.zskuppo.sk/
 

 • ZŠ Májové námestie 1

Riaditeľka školy: PaedDr. Dana Štucková
Telefón: 051/770 17 13
E-mail: majovka@zsmajovenampo.edu.sk
http://www.zsmajovenampo.edupage.org/
 

 • ZŠ Lesnícka 1

Riaditeľka školy: Ing. Marta Ichniovská
Telefón: 051/770 33 47
E-mail: zslesnicka@gmail.com
http://www.zslespo.edu.sk/ 

 • ZŠ Matice slovenskej 13

Riaditeľka školy: PaedDr. Renáta Rodáková
Telefón: 051/771 33 31
E-mail: zs.matica@gmail.com
http://www.zsmaticeslovenskej.sk/
 

 • ZŠ Mirka Nešpora 2

Riaditeľ školy: Mgr. Jaroslav Bizub
Telefón: 0911638913/ŠB-0903860159
E-mail: nespora2@gmail.com
http://www.zsnesppo.edu.sk/    
 

 • ZŠ Prostějovská 38

Riaditeľka školy: PaedDr. Viera Leščáková
Telefón: 051/771 66 07
E-mail: prostejovska38@gmail.com
zspropo.edupage.org 

 • ZŠ Sibírska 42

Riaditeľka školy: Mgr. Vladimír Lukáč
Telefón: 051/770 23 77
E-mail: zssibirska@zssibirska.sk
www.zssibirskapo.edu.sk/ 
 

 • ZŠ Šmeralova 25

Riaditeľ školy: Ľubomír Bodnár
Telefón: 051/771 78 70
E-mail: spravca@zssmeralpo.edu.sk
http://www.zssmeralpo.edu.sk/
 

 • ZŠ Šrobárova 20

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Mačej
Telefón: 051/770 31 02
E-mail: jan.macej@zssrobarovapo.sk ,  zs.srobarova@slovanet.sk 
http://www.zssrobarovapo.edu.sk/
 

 • ZŠ Važecká 11
Riaditeľka školy: Mgr. Jana Pruchnerovičová

 


 

Materské školy
 

 

 

 • MŠ Antona Prídavka 1

Riaditeľka školy: PaedDr. Jana Galeštoková
Telefón: 051/771 08 77
E-mail: msapridavka1@centrum.sk
http://www.materska-skola-antona-pridavka-1-presov.sk/

 

 

 • MŠ Bajkalská 31

Riaditeľka školy: PaedDr. Renáta Gumanová
Telefón: 051/771 96 09
E-mail: ms.bajkalska@condornet.sk
http://www.msbajkalska.sk/

 

 • MŠ Bernolákova 19

Riaditeľka školy: Mgr. Dana Voštinárová
Telefón: 051/770 29 51
E-mail: ms.bernolakova19@gmail.com
http://www.msbernolacik.sk/

 

 • MŠ Bratislavská 3

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Semanová
Telefón: 051/770 55 90
E-mail: ms.bratislavska@condornet.sk
http://www.msbratislavska.sk/

 

 • MŠ Budovateľská 8

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Miklášová
Telefón: 051/773 30 67
E-mail: msbudovatelska@gmail.com
http://www.ms-budovatelska.sk/

 

 • MŠ Čapajevova 17

Riaditeľka školy: Mária Jurčenková
Telefón: 051/771 03 25
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
www.mscapajevova.sk

 

 • MŠ Čergovská 14

Riaditeľka školy: Gabriela Žabková
Telefón: 051/770 48 94
E-mail: ms.cergovska@condornet.sk
http://www.mscergovska.vadium.sk/

 

 • MŠ Československej armády 20

Riaditeľka školy: PaedDr. Ivona Uličná
Telefón: 051/771 30 00
E-mail: mscsl.armady@gmail.com
mscslarmady.edupage.org/
 

 • MŠ Fraňa Kráľa 11

Riaditeľka školy: Blažena Šarišská
Telefón: 051/771 17 61
E-mail: ms.f.krala@condornet.sk

 

 • MŠ Hviezdoslavova 10

Riaditeľka školy: PaedDr. Ľubica Slivková
Telefón: 051/773 41 36
E-mail: ms.hviezdoslavova@condornet.sk

 

 • MŠ Jurkovičova 17

Riaditeľka školy: Tatiana Daráková
Telefón: 051/777 50 11
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk
web: www.msjurkovicova.sk

 

 • MŠ Mirka Nešpora 22

Riaditeľka školy: Mgr. Viera Štroncerová
Telefón: 051/771 22 09
E-mail: ms.m.nespora@condornet.sk

 

 • MŠ Mukačevská 27

Riaditeľka školy: Mgr. Darina Čorejová
Telefón: 051/771 90 02
E-mail: ms.mukacevska@condornet.sk

 

 • MŠ Sabinovská 22/A

Riaditeľka školy: Mgr. Ingrid Jelinková
Telefón: 051/771 74 40
E-mail: ms.sabinovska@condornet.sk

 

 • MŠ Sládkovičova 3

Riaditeľka školy: Ľubomíra Gregová
Telefón: 051/773 29 74
E-mail: ms.sladkovicova@condornet.sk
ms-sladkovicova-presov.webnode.sk /

 

 • MŠ Haburská 9 Nižná Šebastová

Riaditeľka školy: Mgr. Gabriela Kopilcová
Telefón: 051/776 42 72
E-mail: ms.slanska@gmail.com

 

 • MŠ Solivarská 51

Riaditeľka školy: Janka Rusnáková
Telefón: 051/770 14 92
E-mail: ms.solivarska@condornet.sk

 

 • MŠ Važecká 18

Riaditeľka školy:Bc. Slávka Lukáčová
Telefón: 051/770 67 58
E-mail: ms.vazecka@gmail.com
 

 • MŠ Volgogradská 48

Riaditeľka školy: Mgr. Marcela Molitorisová
Telefón: 051/771 38 38
E-mail: ms.volgogradska@condornet.sk

 

 • MŠ Zemplínska 2

Riaditeľka školy: Mgr. Valéria Kalatovičová
Telefón: 051/770 55 14
E-mail: ms.zemplinska@condornet.sk
 

 

Základné umelecké školy

 • ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23

Riaditeľ školy: Jozef Kakaščík, DiS. art.
Telefón: 051/773 39 61
E-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk
web: http://www.zusmm.presov.sk

 • ZUŠ Jána Poschla Prostějovská 36

Riaditeľ školy: PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.
Telefón: 051/748 34 41
E-mail: zusjp.presov@stonline.sk
web: http://www.zusjp.eu

 • ZUŠ Októbrová 32

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Guman
Telefón: 051/771 24 45
E-mail: zusvo@centrum.sk
web: http://www.zuska-vo.wbl.sk
 

Centrum voľného času

 • CVČ ABC Októbrová 30

Riaditeľ školy: Mgr. Helena Šimčíková
Telefón: 051/7712291
E-mail: abc@abccentrum.sk
web: http://abececko.masab.sk


 
ÚvodÚvodná stránka