Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

SeniorSiTy

Je Prešov mestom priateľským pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím (ZŤP)?
Túto otázku sa bude usilovať zodpovedať nasledujúci dokument. Jeho snahou je "zdiagnostikovať" priaznivosť prostredia v meste pre tzv. aktívné starnutie.


Aktívne starnutie je koncept, ktorý poukazuje na vytvorenie takého prostredia a príležitostí, aby aj ľudia v staršom veku či s hendikepom mohli robiť to, čo napĺňa ich životy tak dlho, ako to je len možné (aby mohli naplňať svoje základné potreby, účiť sa, rásť a robiť rozhodnutia, aby boli mobilní, budovali a udržiavali si vzťahy a prispievali do spoločnosti).

Postup hodnotenia

V prvom kroku sme stanovili 11. kľúčových oblastí hodnotenia, ktoré vychádzajú z postupov Svetovej zdravotníckej organizácie a Milken Institute v USA. Následne sme v rámci každej kľúčovej oblasti získali vybrané štatistické údaje a taktiež realizovali dotazníkový prieskum medzi Prešovčanmi. Prieskumu sa zúčastnilo spolu 299 respondentov. Na základe výsledkov sme pristúpili k zhodnoteniu situácie a priniesli niekoľko odporúčaní na zlepšenie situácie do budúcnosti.

postup.jpg

Tento materiál považujeme za ukážku, indikatívny postup, ako by sa v budúcnosti mohla uskutočňovať komplexná diagnostika atkívneho starnutia v rámci miest na Slovensku. K tomu bude potrebné vytvorenie jednotnej metodiky, popisujúcej aj spracovanie údajov z (verejne) dostupných databáz vybraných inštitúcii.

Nasledujúce časti dokumentu sú venované prezentovaniu získaných dát z rôznych zdrojov a prieskumu mienky medzi Prešovčanmi v rámci každej z 11 oblastí aktívneho starnutia:

Priaznivé prostredie, zdravotná a sociálna starostlivosť, zdravie a kondícia, finančné zdravie, využívanie IKT, bezpečnosť a ochrana práv, vzdelávanie, zamestnanosť a zamestnateľnosť, bývanie, doprava, sociálna inklúzia a angažovanosť.

Ďakujeme za spoluprácu Odboru sociálnych služieb, MsÚ Prešov a respondentom, ktorý venovali čas vyplneniu dotazníka.


Team DIANOVUM, o.z.

ONLINE VERZIE DOKUMENTOV

Prešov - mesto priateľské pre seniorov
 http://bit.ly/presov-mesto-priatelske-pre-seniorov2

Prehľad  2% z dane - Prešov
 http://bit.ly/2percentapresov

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


 
ÚvodÚvodná stránka