Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Rozpočet

A. na úseku rozpočtovania

 • zostavenie rozpočtu hospodárstva mesta na rozpočtový rok v spolupráci s jednotlivými organizačnými zložkami MsÚ
 • financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie
 • kontrola plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správ o plnení rozpočtu a záverečného účtu mesta
 • spracovanie ekonomických analýz pre potreby zostavenia rozpočtu
 • navrhovanie a realizáciu opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mesta
 • navrhovanie opatrení na zabezpečenie riadneho plnenie rozpočtu a na odstránenie nedostatkov
 • navrhovanie finančného zabezpečenie nových a rozpočtom nezabezpečených úloh
 • finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhovanie spôsobu rozdelenia prebytku resp. vyrovnanie schodku hospodárenia mesta
 • zabezpečenie zúčtovania so štátnym rozpočtom v oblasti transferov pre mesto
 • spolupráca s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej a zriaďovania bankových účtov
 • evidovanie a spravovanie otvorených úverových vzťahov mesta a zabezpečenie plnenia povinností, ktoré vyplývajú z týchto vzťahov
 • spracovanie nových úverových zámerov vyplývajúcich z rozpočtu mesta
 • rozdelenie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • sledovanie čerpania rozpočtu škôl a školských zariadení, v prípade potreby vykonávanie rozpočtových opatrení v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • vykonávanie rozpočtových presunov medzi jednotlivými školami a školskými zariadeniami v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • zabezpečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením škôl a školských zariadení v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • sumarizácia  ekonomických štatistických výkazov zo škôl a školských zariadení v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • metodickú činnosť školám v oblasti rozpočtu a účtovníctva

 

Rozpočty mesta

Rozpočet mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

 
Rozpočet mesta Prešov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014

 
Rozpočet hospodárstva mesta Prešov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013

 

Záverečné účty mesta Prešov

Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2017

 
Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2016

 
Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2015

 
Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2014

 
Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2013

 
Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2012

 
Správa o záverečnom účte mesta Prešov za rok 2011

 
ÚvodÚvodná stránka