Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Reklamné stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad

Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Mária Franková, tel. 051/3100535

Potrebujete:
- aktuálne doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje, že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje užívať pozemok alebo stavbu na požadovaný účel

  • aktuálny snímok z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia zariadenia
  • dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach obsahujúcu návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt alebo fotografiu nehnuteľnosti alebo jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, stanovisko príslušného cestného správneho orgánu , stanoviská správcov podzemných sietí , stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, odboru dopravy, životného prostredia – oddelenia dopravy a životného prostredia, stanovisko Krajského riaditeľstva PZ - krajského dopravného inšpektorátu a iné stanoviská predpísané osobitnými právnymi predpismi)
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti


Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

Prílohy


 
Ohlásenie reklamnej stavby [PDF] ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.pdf ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.pdf (112.2 kB)
Ohlásenie reklamnej stavby [DOC ] ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.doc ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.doc (236 kB)
Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby [PDF] 2._z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.pdf 2._z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.pdf (79.6 kB)
Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby [DOC ] 2._z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.doc 2._z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.doc (223 kB)
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby [PDF] 2._z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.pdf 2._z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.pdf (79.4 kB)
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby [DOC ] 2._z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.doc 2._z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.doc (225.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka