Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Reklamné stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Mária Franková, tel. 051/3100535

Potrebujete:
- aktuálne doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje užívať pozemok alebo stavbu na požadovaný účel - list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
- aktuálny snímok z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia zariadenia
- dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach obsahujúcu návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt alebo fotografiu nehnuteľnosti alebo jej okolia , ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov , stanovisko príslušného cestného správneho orgánu , stanoviská správcov podzemných sietí , stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, stanovisko Okresného riaditeľstva PZ okresného dopravného inšpektorátu a iné stanoviská predpísané osobitnými právnymi predpismi)
- doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.
Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

Prílohy


 
Ohlásenie reklamnej stavby [PDF] ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.pdf ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.pdf (209.2 kB)
Ohlásenie reklamnej stavby [DOC ] ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.doc ohlasenie_reklamnej_stavby_-_2016.doc (236 kB)
Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby [PDF] 2._Z_o_zmenu_trvania_reklamnej_stavby.pdf 2._Z_o_zmenu_trvania_reklamnej_stavby.pdf (105.5 kB)
Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby [DOC ] 2._Z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.doc 2._Z_o_zmenu_tzrvania_reklamnej_stavby.doc (224 kB)
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby [PDF] 2._Z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od_3m_do_20m.pdf 2._Z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od_3m_do_20m.pdf (97.7 kB)
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby [DOC ] 2._Z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.doc 2._Z_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.doc (225.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka