Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Položky 1-20 z 40

 

Miestna občianska poriadková služba v Prešove

oplz+eu_na sirku.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Ľudské zdroje
 

MŠ Bratislavská 3, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov

LogoSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
 

Energetický manažment mesta Prešov – I. etapa

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

ZŠ Bajkalská - zriadenie špecializovaných učební

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

MsÚ Jarková 24, Prešov – Zníženie energetickej náročnosti objektu

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

ZŠ Májové námestie - zriadenie špecializovaných učební

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

ZŠ Mirka Nešpora - zriadenie špecializovaných učební

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

ZŠ Šmeralova - zriadenie špecializovaných učební

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov

oplz+eu_na sirku.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Ľudské zdroje
 

Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova

Interreg PL - SK.pngSTAV: projekt sa realizuje. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020
 

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Prešov na obdobie 6/2017 - 12/2019

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

MŠ Važecká 18, Prešov -zníženie energetickej náročnosti objektu

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

MŠ Čapajevova 17, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova- Štefánikova v Prešove.

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

OPKZP_s_EU.pngSTAV: projekt ukončený. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

Revitalizácia vnútrobloku Ul. 17. novembra 126-130

IROP_s_EU.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 
Položky 1-20 z 40

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka