Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Položky 1-8 z 23

 

MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

eu-efrr-vertical- 2 -color.pngSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Kvalita životného prostredia.
 

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor)

Logo EÚSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Revitalizácia vnútrobloku Ul. 17. novembra 126-130

eu-efrr-vertical- 2 -color.pngSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov)

Logo EÚSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD - sídl. III.

Logo EÚSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 

História miest v novodobom dizajne

InterregSTAV: projekt sa realizuje. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 - 2020
 

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov

LogoSTAV: projekt sa realizuje. Operačný program Integrovaná infraštruktúra.
 

Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa

Logo EÚSTAV: projekt sa realizuje. Integrovaný regionálny operačný program
 
Položky 1-8 z 23

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka