Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Príspevok na stravovanie

Vybavuje:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Daniel Milenovský, tel. 051/3100554

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie v meste Prešov
- aktuálne rozhodnutie o priznaní dávky z dôchodkového poistenia, potvrdenie o poberaní
  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
- doklady o zaplatení obedov od poskytovateľov stravy vynaložené v roku, v ktorom žiadateľ
   žiada o príspevok na stravovanie


Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie:

- žiadateľ dosiahol dôchodkový vek a má priznanú dávku z dôchodkového poistenia

- žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Prešov

- žiadateľ nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmpv

- žiadateľ nie je prijímateľom sociálnej služby, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová
  a ambulantná forma

- žiadateľ si musí uplatniť všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú
  výšku jeho príjmu

- žiadateľ nemá voči mestu akékoľvek finančné záväzky (dlh na miestnych daniach, na
   miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a pod.)

 

Výška príspevku na stravovanie:
 

Výška príjmu žiadateľa

Príspevok mesta Prešov na stravovanie za kalendárny rok

do 300 €

70 €

do 400 €

50 €

do 500 €

30 €

nad 500 €

0 €

 

O príspevok na stravovanie možno požiadať iba raz v príslušnom kalendárnom roku.

 

Prechodné ustanovenie:

Žiadateľovi, ktorému sa v roku 2019 už poskytoval príspevok na stravovanie, môže byť vyplatená maximálne polovica sumy evedená v tabuľke.

Zákonná úprava:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov 

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka