Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oblasť správy mestského majetku

Prihláška do verejno-obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý vybavuje danú činnosť:
Nikol Tureková, tel. 051/3100240

K vybaveniu potrebujete:
K prihláške na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta potrebujete doložiť tieto

doklady:
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú overenú registráciu svojho združenia / klubu, nadácie/.

V prípade záujmu o obhliadku priestorov, si túto dohodnú priamo so správcom uvedených nebytových priestorov:

  • Prešov Real, s.r.o., Slovenská 40, Prešov - č. t. 051/3812107- p. Mgr. Pavol Neupauer, p. Mgr. Marta Nadzonová
     
  • MsÚ,Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov - č. t. 3100543 - p. Kollárová
     
  • Organizačný odbor, Oddelenie hospodárskej prevádzky - MsÚ Prešov, Hlavná 73, Prešov – 3100252 - p. Namešpetra
     
  • PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov- č. t. 0905842395 – Mgr. Hudáková


Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Upozornenie:
Záujemca - žiadateľ odovzdá svoju písomnú prihlášku, ktorú budú tvoriť hore uvedené prílohy do klientskeho centra, Jarková 26, Prešov, resp. do podateľne MsÚ v Prešove,  Hlavná č. 73 v zalepenej obálke s názvom - NEOTVÁRAŤ- PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRISTOROV - k rukám predsedu komisie

Zákonná úprava:
§ 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, Smernica primátora mesta Prešov SP-22 Pravidlá pre prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov do nájmu

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka