Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Prešov - základné údaje

Geografická poloha mesta

Kraj: Prešovský kraj
Okres: Prešov
Región: Šariš
Poloha:    49° 00' 00" s. š. a
                21° 14' 00" v. d.
Nadmorská výška: 255 m. n. m.
Rozloha: 70,436 km2
Počet obyvateľov: 90 187 (k 31.12.2014)
Hustota obyvateľov: 1 280,4/km2
Prvá písomná zmienka: r. 1247

Mesto Prešov má výhodnú polohu, ktorá ho predurčuje k tomu, aby bol jedným zo strategických bodov strednej Európy a celkovo Európskej únie pre vstup na východné trhy. V okruhu 100 km je vstup do Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Vo vzdialenosti jednodňovej cesty kamiónom má investor prístup ku 350 miliónom ľudí - čo je viac ako v USA a Kanade spolu.
Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj s najvyšším počtom obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší slovenský Národný park – Vysoké Tatry. Vodné zdroje sú bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša – významná rekreačná oblasť regiónu. Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska. Z hľadiska etnickej štruktúry je významná národnostná skupina Rusínov. V Prešovskom kraji je 13 okresov, 23 miest a 665 obcí. Celkový počet obyvateľov je takmer 820 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 91 obyvateľov na km2. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.
Prešov je po Bratislave a Košiciach tretím najväčším mestom na Slovensku. Svojou geografickou polohou bolo mesto od počiatku predurčené stať sa dôležitou križovatkou duchovného aj svetského života. Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov.
Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľska a na Ukrajinu. Najbližšími veľkomestami sú Košice (38 km), Užhorod (116 km), Miškolc (125 km), Tarnow (147 km), Budapešť (296 km), Bratislava (403 km)

Priame zahraničné investície

Priame zahraničné investície predstavujú jednu z foriem medzinárodných kapitálových pohybov s významnými vplyvmi na národné hospodárstvo. Priama zahraničná investícia je medzinárodnou investíciou vyjadrujúcou zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície). Zahŕňa úvodnú a všetky následné transakcie medzi dvoma entitami, ako aj transakcie medzi sesterskými podnikmi.
Pri hodnotení regionálnej štruktúry priamych zahraničných má dominantné postavenie v príleve PZI Bratislavský kraj, do ktorého smerovala väčšina privatizačných investícií. Napriek snahe výraznejšie podporovať investície do zaostalejších regiónov sa regionálne disparity v štruktúre PZI nezmenili, skôr naopak. V sledovaných rokoch 2003 a 2012 sa podiel Bratislavského kraja zvýšil z necelých 70 %, čo zodpovedá takmer 30 mld. € z celkových 42 mld. €. Výraznejší nárast podielu PZI bol zaznamenaný v Žilinskom kraji, najmä v súvislosti s lokalizáciou juhokórejskej automobilky Kia Motors Slovakia. Na rovnakej úrovni sa držia Trenčiansky a Banskobystrický kraj. V prípade ostatných krajov však došlo k poklesu podielu PZI na celkovom stave PZI na Slovensku. V najhoršej situácii je stále Prešovský kraj s PZI na úrovni menej než 0,5 mld. €. 

Najvýznamnejší zahraniční investori v meste Prešov a jeho blízkom okolí:

Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. – USA - www.lear.com
ZVL Auto, s.r.o. Prešov – Taliansko - www.zvlauto.sk
KRONOSPAN SK, s.r.o. Prešov – Cyprus - www.kronospan.sk
Gemor Fashion, s.r.o. Prešov - Holandsko
CEMM THOME SK, spol. s r.o – Francúzsko - www.cemmthome.com
Glunz & Jensen s.r.o. - Dánsko - www.glunz-jensen.com
Linak Slovakia s.r.o. – Dánsko - www.linak.com
FRANZ KAHL SLOVAKIA s.r.o. - Nemecko - www.franzkahl.sk
Pivovar Šariš – Rakúsko - www.pivovarytopvar.sk
BETATEX, s.r.o. Prešov - Belgicko
SPINEA, s.r.o. Prešov – Luxembursko - www.spinea.sk
MKW s.r.o. – Rakúsko - www.mkw.sk
Manitowoc Crane Group Slovakia, s.r.o. - www.manitowoc.com
Artweger - Rakúsko - www.artweger.sk
Modular s.r.o. - Rakúsko - www.modular-haly.sk

Charakteristika priemyslu v Prešove

Časy kedy mal priemysel v Prešove dominantnú funkciu z hľadiska počtu podnikov sú dávno preč. Z hľadiska odvetvovej štruktúry prevládajú podniky v sektore služieb (najmä vo veľkoobchode a maloobchode), ale aj v sektore odborných, vedeckých a technických činností, v stavebníctve. Nezanedbateľné zastúpenie však stále tvorí priemyselná výroba. Priemyselné podniky tiež patria k najväčším zamestnávateľom v meste Prešov.
K 31.12.2014 bolo v meste Prešov evidovaných 401 podnikov (t.j. 9,2 %) a 844 fyzických osôb (t.j. 13,6 %) venujúcich sa priemyselnej výrobe. Odvetvová štruktúra priemyslu v meste Prešov je výrazne diverzifikovaná. Najsilnejšie postavenie (podľa počtu podnikov) v skupine priemyselných podnikov má výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení; výroba odevov; spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku, okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu a výroba potravín. Nezanedbateľný je tiež podiel podnikov pôsobiacich v polygrafickom priemysle, podnikov zameraných na subdodávky pre automobilový priemysel, na výrobu počítačových, elektronických a optických výrobkov a výrobkov z gumy a plastu. 

Priemyselné podniky v meste Prešov sa sústreďujú do troch kompaktnejších priemyselných zón, konkrétne:

  • juhozápadná priemyselná zóna (Budovateľská - Jilemnického),
  • južná priemyselná zóna (s priemyselnými areálmi rozvinutými pozdĺž ulíc Východná - Košická - Petrovianska - Jesenná),
  • severovýchodná priemyselná zóna (s kompaktnou areálovou zástavbou na katastrálnom území mesta Prešov - Širpo a obce Ľubotice - Šarišské Lúky).

Menšie priemyselné areály sa nachádzajú v rozptyle mimo uvedených zón. Sú to areály v priestore starej tehelne a viaceré objekty v blízkosti železničnej trate do Sabinova. Na Sídlisku III tvorí významnejšiu plochu VUKOV EXTRA a.s. a SPINEA, s.r.o.
Podľa počtu zamestnancov v podnikoch v meste Prešov prevládajú malé a stredné podniky. Podniky do 49 zamestnancov tvoria takmer 94 % a naopak veľké podniky s 250 a viac zamestnancami predstavujú len 0,32 % zo všetkých podnikov. Najväčším zamestnávateľom v meste Prešov je Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ktorá sa nachádza v kategórií 2000 - 2999 zamestnancov.
Medzi najvýznamnejšie podniky zamerané na subdodávky pre automobilový priemysel v meste Prešov patria Lear Corporation Seating SK s.r.o. , (sedacie systémy), CEMM THOME SK s.r.o. (káblové zväzky pre signalizáciu a osvetlenie áut). Medzi ďalšie významné a prosperujúce podniky patrí: SPINEA, s.r.o. (vývoj, výroba a predaj vysoko presných reduktorov), TOMARK, s.r.o. (obrábanie, tvárnenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a komponentov pre automobilový priemysel, výroba a export ultraľahkých lietadiel), Milk-Agro, spol. s.r.o. (obchod s vlastnými mliečnymi výrobkami a ostatnými potravinami), HESTA spol. s r.o. (výroba plastových a hliníkových okien), ELCOM, spol. s r.o. (výroba registračných pokladníc Euro, POS systémov, externých klávesníc a externých displejov) atď.


 
ÚvodÚvodná stránka