Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Prečo investovať v Prešove

Prešov ponúka potenciálnym investorom množstvo benefitov:

výhodná poloha

 • výhodná poloha mesta na križovatke tradičných ciest (v smere Z-V a J-S)
 • výhodná poloha z hľadiska dopravného napojenia
 • výhodná poloha mesta - v srdci Európy
 • veľkosť a význam mesta (sídlo Prešovského kraja) - tretie najväčšie mesto na Slovensku
 • aglomerácia Košice - Prešov

kvalifikované ľudské zdroje

 • dostatok kvalitnej a kvalifikovanej pracovnej sily
 • pozitívne sa vyvíjajúca vzdelanostná úroveň miestnych obyvateľov
 • priaznivé náklady na pracovnú silu

podnikateľské prostredie

 • nízke náklady v dôsledku využitia vlastného odborného zázemia
 • existujúce nástroje aktívnej politiky trhu práce a ich prispôsobovanie potrebám trhu a lokálnym potrebám jednotlivých regiónov vysoké zastúpenie malých a stredných podnikov
 • diverzifikovaná štruktúra priemyselných podnikov

rozvinutá infraštruktúra

 • možnosť investovať v starých mestských priemyselných zónach (s existujúcou infraštruktúrou)
 • existencia priemyselného parku Záborské
 • ďalšie rozvojové plochy pre realizáciu PP
 • dobudovanie dopravnej infraštruktúry - dokončenie dopravného napojenia (diaľnica D1)

výskum, vývoj a inovácie

 • dlhá priemyselná a vedecko-výskumná tradícia
 • účasť v klastrových iniciatívach (Klaster automatizačnej techniky a robotiky - SPINEA, ELCOM, VUKOV EXTRA; Energetický klaster Prešovského kraja)
 • existujúci podnikateľský inkubátor (RPIC), Prešovská regionálna komora SOPK, Inovačné partnerské centrum
 • existujúce vedecko-výskumné laboratóriá a centrá excelentnosti Prešovskej univerzity (Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, Lingvokulturologické a prekladateľsko- tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu, Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných  systémov v  priemysle a službách)

kvalita života a voľný čas

 • pestrá ponuka na kultúrne, spoločenské i športové vyžitie
 • stále sa rozširujúca a skvalitňujúca sieť cyklociest
 • dostatok zelene v meste a v jeho zázemí (lokality: Borkút, Cemjata, Zlatá Baňa atď.)
 • v okolí Prešova je najvyššia koncentrácia hradov a zrúcanín na Slovensku
 • prívetivá atmosféra mesta so skrytým potenciálom a s nezameniteľným geniom loci

 
ÚvodÚvodná stránka