Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovný program primátorky

Pracovný program primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej

Táto záložka je určená pre priblíženie denného pracovného programu štatutárky mesta Prešov pri plnení tejto funkcie. V zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. je primátorka mesta jeho najvyšším výkonným orgánom.

Primátorka mesta denne vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod. K písomnej agende patria aj náležitosti vyplývajúce z pracovného a organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, na dennej báze rokuje o záležitostiach s pracovníkmi odborných útvarov vyplývajúcich z ich úradnej agendy. Denný program zahŕňa aj písomnú agendu, elektronickú korešpondenciu a telefonáty. Primátorka o. i. pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia zastupiteľstva a mestskej rady.


 
ÚvodÚvodná stránka