Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovný program primátorky

Pracovný program primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej

Táto záložka je určená pre priblíženie denného pracovného programu štatutárky mesta Prešov pri plnení tejto funkcie. V zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. je primátorka mesta jeho najvyšším výkonným orgánom.

Primátorka mesta denne vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, podpisuje písomnosti ako sú zmluvy, rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod. K písomnej agende patria aj náležitosti vyplývajúce z pracovného a organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, na dennej báze rokuje o záležitostiach s pracovníkmi odborných útvarov vyplývajúcich z ich úradnej agendy. Denný program zahŕňa aj písomnú agendu, elektronickú korešpondenciu a telefonáty. Primátorka o. i. pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia zastupiteľstva a mestskej rady.


 

16.4. – 20.4.2018Vytlačiť
 

Pondelok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • prijatia občanov
 • rokovanie s investorom

 

 

Utorok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • výjazd do mestských častí – kontrola stavu údržby komunikácií
 • rokovanie ku zmenám územného plánu mesta
 • rokovanie s obchodným partnerom mesta

 

 

Streda

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • rokovanie s primátorom Stropkova
 • návšteva významného zamestnávateľa v Meste Prešov
 • rokovanie so športovými klubmi

 

 

 

Štvrtok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • seminár Výboru regiónov
 • oslavy 90. výročia Hotelovej akadémie

 

 

Piatok

 • pracovné rokovanie s odbornými útvarmi MsÚ
 • účasť na dni zdravia pre zamestnancov MsÚ
 • oslavy 10. výročia spojenej školy pre deti s autizmom

 
 
ÚvodÚvodná stránka