Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Požičovňa pomôcok

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Daniel Milenovský, tel. 051/3100 554



K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - požičiavanie pomôcok
-uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby - požičiavanie pomôcok

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Výdaj a vrátenie pomôcok: 
Utorok    8:00 – 10:00
Štvrtok  13:00 – 15:00

Výdajné miesto  - Nákupné stredisko Centrum, Sídlisko III (Garáže pod zdravotným strediskom)

Výdaj a vrátenie pomôcok sa vykonáva v rámci stanovených časov na základe predchádzajúcej telefonickej alebo osobnej dohody so zamestnancami, ktorí vybavujú  danú činnosť.  

 

Upozornenie:
Zdravotná pomôcka sa poskytuje na dobu určitú.
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu s trvalým pobytom v meste Prešov
Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka