Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Povoľovanie používania symbolov mesta

Popis:
Symboly mesta Prešov (prípadne jeho mestských častí) sú erb, vlajka a pečať mesta. Právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta. Podkladom pre udelenie súhlasu je žiadosť s uvedením presných podmienok použitia symbolov, aj s grafickým návrhom. Žiadosť sa podáva písomne minimálne 30 dní pred plánovaným použitím symbolov mesta a symbolov častí mesta. V žiadosti o súhlas sa uvedie symbol mesta alebo časti mesta, ktorý chce žiadateľ použiť, účel, spôsob, rozsah a obdobie používania/použitia symbolu. Súčasťou žiadosti je aj úplný grafický návrh spôsobu používania/použitia symbolu mesta a symbolu časti mesta. Na základe žiadosti o súhlas mesto vydá písomný súhlas.
Súhlas môže byť mestom kedykoľvek odňatý písomnou formou a odňatie sa nemusí odôvodniť.
Symboly mesta a symboly častí mesta možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným v príslušnej legislatíve.
Za riadne a dôstojné používanie symbolov mesta Presov a symbolov častí mesta zodpovedá ten, kto ich použije.

Súvisiaca legislatíva:


Ako postupovať pri elektronickom podaní

Spôsoby vybavenia:
- listinne
- osobne, návštevou na oddelení klientskeho centra, Jarková 26, prízemie
- elektronickým formulárom
          Žiadosť o súhlas na používanie symbolov mesta Prešov (Fyzická osoba)
          Žiadosť o súhlas na používanie symbolov mesta Prešov (Právnická osoba)

Žiadosti prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje: 
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Terézia Galdunová, tel. 051/3100546

K vybaveniu potrebujete:
Vyplnený formulár "Žiadosť o súhlas na používanie symbolov mesta Prešov"

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní


 
ÚvodÚvodná stránka