Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Povoľovanie používania symbolov mesta

Popis

Symboly mesta Prešov (prípadne jeho mestských častí) sú erb, vlajka a pečať mesta. Právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta. Podkladom pre udelenie súhlasu je žiadosť s uvedením presných podmienok použitia symbolov, aj s grafickým návrhom. Žiadosť sa podáva písomne minimálne 30 dní pred plánovaným použitím symbolov mesta a symbolov častí mesta. V žiadosti o súhlas sa uvedie symbol mesta alebo časti mesta, ktorý chce žiadateľ použiť, účel, spôsob, rozsah a obdobie používania/použitia symbolu. Súčasťou žiadosti je aj úplný grafický návrh spôsobu používania/použitia symbolu mesta a symbolu časti mesta. Na základe žiadosti o súhlas mesto vydá písomný súhlas.
Súhlas môže byť mestom kedykoľvek odňatý písomnou formou a odňatie sa nemusí odôvodniť.
Symboly mesta a symboly častí mesta možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným v príslušnej legislatíve.
Za riadne a dôstojné používanie symbolov mesta Presov a symbolov častí mesta zodpovedá ten, kto ich použije.

Súvisiaca legislatíva

 

Spôsoby vybavenia

- listinne
- osobne, návštevou na oddelení klientskeho centra, Jarková 26, prízemie
- elektronickým formulárom

 

Žiadosti prijíma

MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje

MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť

Terézia Galdunová, tel. 051/3100546

K vybaveniu potrebujete

Vyplnený formulár "Žiadosť o súhlas na používanie symbolov mesta Prešov"
K žiadosti je potrebné priložiť grafický návrh spôsobu používania/použitia symbolov mesta Prešov a symbolov častí mesta Prešov!

Poplatok

bez poplatku

Lehota na vybavenie

30 dní


 
ÚvodÚvodná stránka