Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie uzávierky miestnej komunikácie

Prijíma:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Milan Andraščík, tel. 051/3100249

Ing. Darina Sýkorová, tel. 051/3100240

Ing. Ján Lendacký, tel. 051/3100217

Ing. Jarmila Miklošová, tel. 051/3100217

Mgr. Maroš Kajňák, tel. 051/3100228

PhDr. Nikol Volková, PhD.  051/3100226

K vybaveniu potrebujete:
- grafický návrh uzávierky a obchádzky vrátane návrhu dočasného dopravného značenia, (z dôvodu urýchlenia procesu môže žiadateľ vopred zabezpečiť odsúhlasenie návrhu KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove, so sídlom na Pionierskej ul. č. 33)
- správny poplatok – uhradený pred prevzatím rozhodnutia

Poplatok:
70,00 €

Spôsob vybavenia:
vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
§ 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka