Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, 
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Milan Andraščík, tel. 051/3100203
Katarína Mértenová, tel. 051/3100203

K vybaveniu potrebujete:
- situačná schéma rozkopávky, resp. projektová dokumentácia
- kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby
- návrh dočasného dopravného značenia (v prípade rozkopávky komunikácie)
- správny poplatok – uhradený pred prevzatím rozhodnutia
Pre prílohy č. 1 a 3 je potrebné odsúhlasenie KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove na Pionierskej ul. č. 33 (okrem havarijných stavov povoľovaných dodatočne)

Poplatok:
Správny poplatok – výška je pohyblivá v zmysle položky 82  c) smernice primátora mesta SP – 02, ods. 3) VI. časť

Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (výkopové práce), verejného priestranstva a zelene
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru dopravy a životného prostredia

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
§ 8 odst. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii, verejného priestranstva a zelene

Prílohy


 
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce [PDF] 07-dodatocne_povolenie_-_vykopove_prace_-_havarie__poruchy.pdf 07-dodatocne_povolenie_-_vykopove_prace_-_havarie__poruchy.pdf (180.6 kB)
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce [DOC ] 07-dodatocne_povolenie_-_vykopove_prace_-_havarie__poruchy.doc 07-dodatocne_povolenie_-_vykopove_prace_-_havarie__poruchy.doc (227.5 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce [PDF] 10-zvláštne užívanie - výkopové práce.pdf 10-zvláštne užívanie - výkopové práce.pdf (185.6 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce [DOC ] 10-zvláštne užívanie - výkopové práce.doc 10-zvláštne užívanie - výkopové práce.doc (258.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka