Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, 
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

Ing. Jarmila Miklošová – 051/3100248
Katarína Mértenová – 051/3100203
Ing. Ján Lendacký – 051/3100203

K vybaveniu potrebujete:
- situačná schéma rozkopávky, resp. projektová dokumentácia
- kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby
- návrh dočasného dopravného značenia (v prípade rozkopávky komunikácie)
- správny poplatok – uhradený pred prevzatím rozhodnutia
- Záväzné stanovisko KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát v Prešove, Pionierska 33, k návrhu dočasného dopravného značenia, k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a k prípadnej uzávierke v zmysle §7 a §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – okrem havarijných stavov povoľovaných dodatočne.


Poplatok:
Správny poplatok – výška je pohyblivá v zmysle položky 82  c) smernice primátora mesta SP – 02, ods. 3) VI. časť

Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (výkopové práce), verejného priestranstva a zelene
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru dopravy a životného prostredia

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
§ 8 odst. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii, verejného priestranstva a zelene

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka